Stygnsatt och skapat en Wi-Fi tavla.
Bra att ha när gästerna vill ha lösenordet till ditt Wi-Fi. (mitt lösenord är borttaget på bilden)