Sudoko-duk. Sydd efter att först löst ett sudoko. Idéen gav Anna oss på en av Bjäres Quiltbönors träff.